100% THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC LÀ THỰC HÀNH TRÊN CÁC BÀI TẬP THỰC TẾ

Học viên sẽ được chuyên viên tư vấn đặt ra một số câu hỏi để đánh giá mức độ Tin học văn phòng của bạn,cụ thể như:
Đăng ký học thử miễn phí

Đăng ký học thử miễn phí

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ HỌC THỬ KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG, AUTOCAD, CATIA, INVENTOR DẠY KÈM ONLINE1 -1