DẠY KÈM TIN HỌC: 

HỌC SINH: Tin học các lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

SINH VIÊN: Tin học cho sinh viên theo yêu cầu môn  học tại trường, ôn thi hết học phần môn học, giải bài tập.

NGƯỜI ĐI LÀM: Tin học văn phòng, AutoCAD, Catia, Inventor, Thiết kế web, Quản trị web.

Nguyên Lý Kế Toán, Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế.

Thực hành trên chứng từ thực tế.